USŁUGI I KONSULTACJA

REALIZOWANIE EKONOMICZNIE ZRÓWNOWAŻONEGO PLANU

Esergetica zapewnia porady w zakresie modernizacji energetycznej w końcowym użyciu budynków, struktur i instalacji przemysłowych. Realizujemy projekty dla uzyskania świadectw wydajności energetycznej od właściwego organu, towarzysząc klientowi, krok po kroku, podczas całej procedury.

Testowana procedura, przewidziana w wytycznych GSE, przebiega w trzech fazach.

01 audyt energetyczny

  • Diagnoza energetyczna z rzeczywistymi potrzebami i konsumpcją
  • Identyfikacja obszarów interwencji
  • Projekt planu energetycznego

02 plan energetyczny

  • Realizacja projektu wykonalności
  • Analiza dofinansowania inwestycji
  • Realizacja projektu wykonawczego

03 wydajność energetyczna

  • Oszczędność energii
  • Monitorowanie trendów i wyników
  • Wkład ekonomiczny w białe certyfikaty: certyfikaty efektywności energetycznej - TEE
Rozwiązania