Esergetica

Twój punkt odniesienia dla produkcji i sprzedaży akumulatorów elektrycznych.

Rozwiązanie dla osób fizycznych, firm i budynków użyteczności publicznej.

KONTAKT Z NAMI

ENERGY ARTISANS

Freedom Won powered by Esergetica

Innowacyjne podejście i rzemieślnicza uwaga są unikatowością, które czynią Freedom Won podmiotem na skalę światową w konstrukcji magazynowania elektrycznego.

ODKRYJ więciej.

ODNAWIA ENERGIĘ

JEDYNA DROGA PROWADZĄCA DO WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Zwiększ z nami wydajność energetyczną i zarządzaj lepiej autoprodukcją  i konsumpcją własną energii.

Naucz się oszczędzać z analizą twoich wymagań energetycznych.

Icona

ENERGY MANAGER

Racjonalizujemy, optymalizujemy i uskuteczniamy twoje zużycie energii.

Icona

USŁUGI I DORADZTWO

Doradzctwo w zakresie modernizacji energetycznej i uzyskania świadectw  ze strony operatora usług energetycznych.

Icona

DOSTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Projektujemy rozwiązania na miarę zarówno dla domu jak i dla przemysłu, analizując twój osobisty plan zużycia.

Icona

ZALETY

Oszczędność ekonomiczna i ochrona środowiska, w celu osiągnięcia zerowej emisji.

NASZ CEL

Naszym celem jest towarzyszenie klientowi w realizacji projektu efektywności energetycznej poprzez interwencję w 3 fazach:

Icona

DIAGNOZA ENERGETYCZNA Z WERYFIKACJĄ
POTRZEB I KONSUMPCJI

Icona

IDENTYFIKACJA OBSZARÓW
INTERWENCJI

Icona

PLANOWANIE I REALIZACJA
ZINTEGROWANEGO PLANU

ZALETY Z POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Postępowanie w oparciu o to, co rynek ma do zaoferowania, nawet jeśli jest starannie ukierunkowane, może być przydatne, ale z pewnością nie wystarczy. Dla Esergetica poprawa efektywności energetycznej oznacza planowanie zintegrowanych projektów mających na celu zaspokojenie wszystkich konkretnych potrzeb.

Icona

OSZCZĘDNOŚĆ

Efektywność energetyczna generuje zyski i zapewnia zwrot zasobów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii aż o 60%.
Nawet drobne interwencje mogą:
przedłużyć żywotność maszyn i urządzeń, zmniejszyć koszty konserwacji, ograniczyć straty

Icona

WYDAJNOŚĆ

Bycie efektywnym oznacza osiągnięcie określonego wyniku przy użyciu mniejszych zasobów. Esergetica identyfikuje profil konsumpcji klienta i projektuje zintegrowane rozwiązania na miarę:
zracjonalizować przepływ energii, odzyskać ciepło z rozproszonej energii, ulepszyć technologię i instalacje oświetleniowe

Icona

ŚRODOWISKO

Bardziej efektywne wykorzystanie energii oznacza lepszą konsumpcję, poszanowanie środowiska i ochronę ludzi w miejscu pracy.Może to zagwarantować:
niższa emisja CO2, zdrowe środowisko pracy, etyczny wkład i poszanowanie porozumienia z Paryża 2015

Superior
Energy
Storage
Solutions

logo freedomwon log esergetica

Jesteśmy pionierami w realizacji systemów magazynowania energetycznego Litowo-Żelazowo-Fosforanowego, dotychczas najpewniejszej i najbardziej zaawansowanej technologii.
Mamy podejście rzemieślnicze, dzięki czemu możemy produkować pojedyncze systemy magazynowania, tworzone na wymiar według różnych potrzeb energetycznych. Freedom Lite Battery jest pomyślana do bycia modułową i rozszerzalną w przyszłości.

scopri di più
freedomwon_chart

ZIELONA MOBILNOŚĆ

INTELIGENTNA PODRÓŻ MOBILNOŚCI JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA

Esergetica sprzedaje najnowszą generację pojazdów elektrycznych, które są zwolnione z wszelkich form ograniczeń ruchu (na przykład ograniczone obszary ruchu).

Icona

KOLUMNOWE STACJE ŁADOWANIA

Icona

EURO / KILOMETRY

Icona

ZELEKTRYFIKOWANE PROWINCJE

Poproś o informacje

Aktualności

Con il sostegno di: