DOSTOSOWANE ROZWIĄZANIA Z WŁĄŚCIWĄ INSTALACJĄ

ESERGETICA W REALIZACJI RÓŻNYCH INSTALACJI WSPÓŁPRACUJE Z CERTYFIKOWANYMI PARTNERAMI

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

System magazynowania energii tworzy zbiór różnych urządzeń przeznaczonych do zarządzania i kontroli uzyskanej ze słońca energii elektrycznej, zaprojektowanych do ciągłej pracy równolegle z siecią. System przeznaczony jest do pochłaniania i uwalniania energii elektrycznej.

System magazynowania gwarantuje częściową niezależność od sieci i większe zużycie własne, co w efekcie obniża koszt energii elektrycznej, a w praktyce oznacza niższe rachunki za prąd.

Dzięki systemowi fotowoltaicznemu Esergetica zamierza promować nową koncepcję rozproszonej energii, wykorzystując inteligentne systemy do zarządzania krajowym zużyciem energii, a także do ładowania akumulatorów samochodowych.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Instalacje fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną padającą na powierzchnię Ziemi w energię elektryczną, wykorzystując właściwości krzemu, który jest głównym elementem paneli.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych, które są najważniejszym elementem instalacji, ponieważ energia elektryczna powstaje w wyniku ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Technologia ta wykorzystuje tak zwany efekt fotowoltaiczny wywodzący się z właściwości wielu półprzewodników (najczęściej używa się krzemu), który po odpowiednim potraktowaniu może wytwarzać energię elektryczną w przypadku uderzenia światłem, wywołując ruch elektronów, które generują przepływ prądu elektrycznego.

Esergetica projektuje i instaluje gotowe instalacje fotowoltaiczne wszystkich rozmiarów „pod klucz”, rozpoczynając od analizy wykonalności instalacji aż po przyłączenie do sieci i obsługę posprzedażową.

OŚWIETLENIE LEDOWE

Lampy LED (Light Emitting Diode) pozwalają zaoszczędzić do 70% energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych żarówek. Emitują światło bez promieniowania cieplnego (IR) lub promieniowania ultrafioletowego (UV), zmniejszając ryzyko uszkodzenia powierzchni i materiałów przez promieniowanie.

Lampy LED są wolne od elementów, które mogą być toksyczne lub szkodliwe dla ludzi i mają znacznie dłuższą średnią długość życia niż tradycyjne żarówki żarowe lub o niskiej konsumpcji.

POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła to układy sprężania gazów chłodniczych, które przekształcają energię elektryczną w energię cieplną, aby ogrzewać pomieszczenia i / lub wytwarzać ciepłą wodę użytkową.

Esergetica proponuje instalacje HVAC do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych pomp ciepła jako generatorów.

INSTALACJE BIOMASY

Esergetica projektuje instalacje grzewcze zasilane paliwami odnawialnymi, które wykorzystują spalanie drewna lub produktów pochodzenia roślinnego jako źródła energii.

Ilość CO2 wytworzonego podczas spalania biomasy odpowiada ilości pochłoniętej przez drewno podczas naturalnego procesu wzrostu roślin.

SŁONECZNA ENERGIA CIEPLNA

Słoneczna instalacja termiczna przekształca energię słoneczną w ciepło, które następnie podgrzewa ciepłą wodę lub integruje się z instalacją centralnego ogrzewania.

Słońce ogrzewa płyn przechodzący przez panele słoneczne na dachu. Ciepło płynu solarnego jest następnie przekazywane do wody i przechowywane w zbiorniku. Można go następnie wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania.

Produkcja gorącej wody z wykorzystaniem paneli słonecznych może przynieść znaczne oszczędności. Esergetica może zaprojektować i dostarczyć systemy ad hoc do instalacji solarnych.

W domu jednorodzinnym energia ze słońca może zapewnić do 60% energii potrzebnej do wytworzenia ciepłej wody użytkowej.

Wiosną i jesienią integracja z energią słoneczną może często oznaczać wyłączenie kotła.