Z NAMI W KIERUNKU REWOLUCJI ENERGETYCZNEJ

Esergetica powstaje w 2013, jako zespół profesjonalistów w zakresie wydajności energetycznej, z dążeniem do zachęcania klienta do lepszego zarządzania autoprodukcją i konsumpcją własną energii. Z siedzibą w Wenecji, jesteśmy stale w kontakcie z rzeczywistością świata przemysłowego i akademickiego, dokładnie śledząc nieustanną ewolucję rynku w sektorze energetycznym.

Akredytowani ESCo UNI CEI 11352 i certyfikowani z najważniejszych podmiotów sektora energetycznego, poszukujemy rozwiązań przechodząc przez szczegółową analizę wymagań każdego klienta.

 

Każdemu gwarantujemy naszą pasję do wydajności energetycznej i szacunku do protokołu działalności. Nasze doświadczenie pozwala nam interweniować we wszystkich środowiskach, w których koszty energii są poza kontrolą. Mamy nadzieję uzyskać unieważnienie emisji do atmosfery:

  • PRZEMYSŁ I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
  • SEKTOR HANDLOWY I CYWILNY
  • SEKTOR USŁUGOWY I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

MANAGER ENERGII

ŚWIADOME ZACHOWANIA ENERGETYCZNE

Esergetica działa jako menedżer ds. Energii, określając procedury racjonalnego zużycia energii, optymalizując zużycie i promując interwencje mające na celu efektywność energetyczną, wykorzystanie źródeł odnawialnych i zarządzanie mechanizmami motywacyjnymi.

Energy Manager (EM) wdraża zachowania związane z uwrażliwianiem na energię i sugeruje inwestycje w celu poprawy procesów produkcyjnych i powiązanych usług. Ponadto sprawdza zgodność kosztów zakupu energii i ocenia wykorzystanie technologii o niskim zużyciu energii i kosztów zarządzania (life cycle cost analysis – LCCA).

KTO TO JEST MANADŻER ENERGII?

W średnich i dużych firmach może to być pracownik wewnętrzny, w mniejszych jest on zewnętrznym konsultantem, odpowiedzialnym za ochronę i racjonalne zużycie energii.

ROLA

Odgrywa zasadniczą rolę w kontrolowaniu zużycia energii i kosztów, planując działania wymagające interwencji wykwalifikowanego personelu.

SZKOLENIA

Jest to profil o umiejętnościach menedżerskich, technicznych, ekonomiczno-finansowych, legislacyjnych i komunikacyjnych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem, aby pomóc we wdrażaniu polityki mającej na celu obniżanie zużycia energii i jej kosztów.

USŁUGI I PORADY